จัดฟันเด็ก เด็กเริ่มจัดฟันได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ ราคา คำถามที่พบบ่อย

การรักษาทันตกรรมก่อนการจัดฟันสำเด็ก หากลูกของคุณได้รับการรักษาจัดฟันตั้งแต่ฟันน้ำนม ไม่ได้หมายความว่ากระบวนการจัดฟันเสร็จสิ้นแล้ว การรักษาในช่วงที่เด็กมีฟันน้ำนมระยะแรกนั้น ไม่ได้ช่วยปรับปรุงลักษณะโครงหน้า แต่เพื่อสร้างสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีต่อสุขภาพฟันแท้ของเด็กที่จะเจริญเติบโตขึ้น โดยฟันน้ำนมอาจถูกจัดตำแหน่งใหม่เพื่อเป็นการวางพื้นที่สำหรับฟันแท้ที่จะขึ้นต่อมา ส่วนใหญ่แล้วจะมีการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันระยะที่สองต่อมา เมื่อฟันแท้ของเด็กขึ้นสมบูรณ์แล้วในช่วงวัยรุ่น

ทันตกรรมจัดฟันสำหรับเด็ก

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Association of Orthodontists; AAO) แนะนำช่วงอายุที่เหมาะจะพาลูกของคุณไปพบกับทันตแพทย์จัดฟันเมื่อเด็กอายุประมาณ 7 ปีเพื่อตรวจสุขภาพฟันและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหากลูกของคุณอายุเกินกว่านี้คุณก็ยังสามารถพาพวกเขาไปหาหมอจัดฟันได้เช่นกัน

การตรวจสุขภาพไม่ได้หมายความว่าลูกของคุณต้องได้รับการรักษาจัดฟัน การตรวจจะช่วยให้ทันตแพทย์ได้ตรวจดูการเจริญเติบโตของขากรรไกรและพัฒนาการการกัด เด็ก ๆจะมีฟันน้ำนมผสมกับฟันแท้ที่เจริญขึ้นพร้อมๆกับใบหน้าและขากรรไกรของพวกเขา ในกรณีที่ตรวจพบปัญหาทันตแพทย์จัดฟันอาจรอและติดตามพัฒนาการของเด็กเป็นระยะ ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับประเภทของปัญหาที่ลูกของคุณพบและการพัฒนาของฟันเด็ก ซึ่งถ้าลูกของคุณมีปัญหาที่ต้องได้รับการจัดฟันโดยทันที การรักษาที่ล่าช้าอาจทำให้การรักษายากขึ้นเมื่อเด็กโต ปัญหาเกี่ยวกับการจัดฟันบางการรักษาถ้าเกี่ยวข้องกับแนวของกราม เด็กจะต้องได้รับการรักษาก่อนที่ใบหน้าและขากรรไกรของเด็กจะหยุดการเจริญเติบโต ในขณะที่การรักษาบางการรักษาอาจต้องให้ฟันมีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งก่อนที่จะทำการรักษาและเริ่มในภายหลังเมื่อฟันกรามส่วนใหญ่ขึ้นแล้ว เด็กหรือวัยรุ่นส่วนใหญ่เริ่มการรักษาระหว่างอายุ 9 ถึง 16 ปีซึ่งเป็นช่วงวัยที่พวกเขายังคงเติบโต ดังนั้นการรักษาในช่วงวัยนี้จึงมักที่จะประสบความสำเร็จในการรักษา

จัดฟันเด็กแบบไหนดี

สำหรับการจัดฟันในวัยเด็ก สามารถจัดฟันได้ทุกประเภท จากสถิติและประสบการณ์การรักษาทันตกรรมจัดฟันเด็กที่ผ่านมา ที่ศูนย์ทันตกรรมจัดฟันโรงพยาบาล กรุงเทพ BIDH นั้น ประเภทของการจัดฟันสำหรับเด็กที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มี 2 ประเภทคือ การจัดฟันทั่วไปแบบเหล็ก และการจัดฟันใส

การจัดฟันแบบโลหะทั่วไป

มีประสิทธิภาพและยึดติดฟันอย่างคงที่แน่นหนา โลหะจะติดแน่นไม่สามารถถอดได้ ราคาไม่แพงและประหยัด แต่จะต้องดูแลเรื่องการรับประทานอาหารและการบดเคี้ยว

การจัดฟันแบบใส 

เป็นการจัดฟันที่สามารถถอดและสวมใสใหม่ได้สะดวกสบาย ง่ายต่อการรับประทานอาหาร สามารถ เล่นกีฬาและเครื่องดนตรีแบบชนิดเป่าได้อย่างมั่นใจ แต่อการจัดฟันแบบนี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

จัดฟันเด็ก ราคาแพงมั้ย

จัดฟันราคาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของฟัน ระยะเวลาการจัดฟันและวิธีการจัดฟันที่คุณเลือก ที่โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ BIDH ราคามาตรฐานและไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง เพื่อทราบค่าใช้จ่ายของคุณ คุณต้องเข้ามารับการตรวจฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันหรือทันตแพทย์ที่ปรึกษาของเรา เพื่อประเมินปัญหาในช่องปาก

ปรึกษาคุณหมอจัดฟันเด็ก

คำแนะนำสำหรับการจัดฟันเด็กครั้งแรก

หากนี่เป็นครั้งแรกที่ลูกของคุณจะต้องไปพบทันตแพทย์ คุณสามารถอธิบายถึงสถานที่ วิธีการ การเข้ารับการรักษาครั้งแรก และคุณยังสามารถเข้าร่วมและดูแลระหว่างเด็กเข้ารับการรักษาได้ภายในห้องตรวจ มีขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

 1. ทันตแพทย์จัดฟันจะสอบถาม และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความกังวลของคุณ
 2. ทันตแพทย์จะทำการตรวจฟัน ดูสุขภาพอนามัย และความผิดปกติในช่องปากของเด็ก โดยอาจให้ลูกของคุณทดสอบการกัด เพื่อสังเกตว่าฟันด้านบนและฟันด้านล่างมีการสบฟันกันหรือไม่ รวมถึงดูตำแหน่งฟันของขากรรไกรบนและล่างด้วย
 3. คุณหมอฟันอาจต้องให้ลูกของคุณถ่ายภาพเอ็กซ์เรย์ หรือมีภาพถ่ายเอกซ์เรย์ฟันก่อนหน้านี้ภายใน 6 เดือนก็สามารถนำภาพเหล่านั้นมาให้ทันตแพทย์จัดฟัน เพื่อวินิจฉัยปัญหาการจัดฟันของเด็กได้
 4. หลังจากนั้นทันตแพทย์จัดฟันจะอธิบายว่าควรจะเริ่มการรักษาเมื่อใด รวมถึงแนะนำประเภทของการรักษาต่างๆที่เหมาะสมกับเด็ก
 5. การนัดหมายติดตามผล หากตรวจไม่พบปัญหาอาจมีการทำนัดเป็นครั้งคราวเพื่อติดตามเพื่อให้แน่ใจว่าฟันแท้ของเด็กเจริญเติบโตตามระยะเวลาและลำดับที่ถูกต้องสมวัย

อ่านเพิ่มเติม:  คำถามจัดฟันที่พบบ่อย

สัญญานเตือน!! ที่บ่งบอกว่าลูกของคุณควรได้รับการดูแลจากหมอฟัน

ปัญหาทันตกรรมจัดฟันที่ต้องให้ความสนใจ และเป็นข้อบ่งชี้ที่ควรพาลูกไปพบทันตแพทย์จัดฟัน โดยอาจต้องจัดฟันเด็กเมื่อถึงอายุที่กำหนด :

 • การหลุดของฟันน้ำนมที่เร็วหรือช้าแบบผิดปกติ
 • มีความลำบากในการกัดหรือบดเคี้ยว
 • การหายใจทางปาก
 • กรณีที่มีฟันซ้อน ฟันเก ฟันขึ้นอยู่ผิดตำแหน่ง
 • กรณีที่มีเสียงของขากรรไกรหรือมีการเลื่อนของขากรรไกร
 • การกัดเพดานปากหรือกระพุ้งแก้มบ่อยครั้ง
 • การสบฟันที่ผิดปกติหรือไม่สามารถสบฟันได้
 • กรณีมีขากรรไกรและฟันที่ผิดปกติ ไม่เหมาะกับรูปหน้า
 • การไม่สามารถปิดปากได้ตลอดเวลา
children orthodontists

ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน : การพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟัน เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อที่หมอฟันจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาของความผิดปกติใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ระยะแรก เช่น ปัญหาของโรคเหงือก การสบฟันที่ผิดปกติ ซึ่งอาจต้องรับการรักษาโดยการจัดฟัน เป็นต้น

ทันตแพทย์จัดฟันเด็ก คือใคร?

เมื่อคุณพาลูกไปพบทันตแพทย์ พวกเขาอาจจะได้รับการตรวจและดูแลสุขภาพช่องปากทั่วๆไป เช่น การทำความสะอาดฟัน ขูดหินปูน ขัดฟัน อุดฟันหรือเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ ซึ่งจะแตกต่างจากทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันสำหรับเด็ก ที่ต้องทำการตรวจถึงโครงสร้างกระดูกใบหน้าและฟัน หากพบว่าลูกของคุณอาจมีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างกระดูกใบหน้าและฟัน และต้องการแก้ไขปัญหาด้วยการจัดฟัน คุณสามารถโทรเข้ามาทำนัดกับลูกค้าสัมพันธ์เพื่อพบทันตแพทย์จัดฟันเด็กของเราได้ โดย สามารถเข้ารับคำปรึกษากับทันตแพทย์เบื้องต้นฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่มีข้อผูกมัดใดๆ

ปกติแล้วทันตแพทย์จัดฟันจะมีขอบเขตการฝึกเฉพาะสำหรับการจัดฟันเท่านั้น ซึ่งจะศึกษาต่อหลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทันตแพทย์ในฐานะทันตแพทย์ทั่วไป และสำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มเติมอีก 2-3 ปี โดยทันตแพทย์จัดฟันจะมีคุณสมบัติเฉพาะ มีทักษะและประสบการณ์ในการวินิจฉัยป้องกัน รักษาฟันและขากรรไกรที่ผิดตำแหน่ง ทันตแพทย์ทันตกรรมด้านการจัดฟันจึงมีความเชี่ยวชาญในการจัดเรียงแนวฟันได้อย่างเหมาะสมปลอดภัย

ที่คลินิกทันตกรรมจัดฟัน โรงพยาบาลกรุงเทพ BIDH ทุกการรักษาทันตกรรมจัดฟันของเราจะได้รับการดูแลโดยทีมทันตแพทย์จัดฟัน ที่มีประสบการณ์สูง ซึ่งหลายท่านสำเร็จการศึกษาและได้รับใบรับรองจากต่างประเทศ

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อหมอจัดฟันได้ที่ : สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย

เข้ารับคำปรึกษาฟรี !!

เพียงนัดหมายล่วงหน้า เพื่อวางแผนการรักษาที่เหมาะสมรายบุคคลกับทันตแพทย์ของเรา