ทันตแพทย์ เจริญชัย เจนกุลประสูตร DDS., MSC.,

วุฒิการศึกษา

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทันตกรรมจัดฟันมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ออสเตรเลีย
 • ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การรับรองและความสำเร็จ

 • คณะทันตแพทยศาสตร์แห่งออสเตรเลีย
 • อดีตอาจารย์ศูนย์สุขภาพช่องปากของรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย (OHCWA) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย
 • สมาชิกของสมาคมทันตกรรมออสเตรเลีย (ADA)
 • สมาชิกของสมาคมทันตกรรมจัดฟันแห่งออสเตรเลีย (ASO)
 • สมาชิกของหน่วยงานกำกับดูแลด้านสุขภาพแห่งออสเตรเลีย (AHPRA)
 • ใบรับรองจัดฟันแบบ Align Technology, Inc.

ภาษา

 • อังกฤษ
 • ไทย
braces dentist bangkok
braces dentists in thailand
dentists for braces
Australian board orthodontist
braces dentist

ได้การรับรองจากสมาคมด้านการจัดฟันจากประเทศออสเตเรีย

ทันตแพทย์หญิง วรรณวดี ชีวินวนกิจกุล DDS., MSD.,

thailand braces dentists
american board orthodontist
american braces dentist
chiang mai dentist

ได้รับการรับรองจากสมาคมทันตกรรมด้านจัดฟันจากสมาคมทันตแพทย์อเมริกา

วุฒิการศึกษา

 • ทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาทันตกรรม Case Western Reserve University, USA

การรับรองและความสำเร็จ

 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน Case Case Reserve Reserve, USA
 • คณะทันตกรรมจัดฟันสาขาอเมริกัน
 • สมาคมทันตกรรมจัดฟัน Craniofacial, Rainbow Baby และโรงพยาบาลเด็ก
 • สหรัฐอเมริกา
 • ใบรับรอง จัดฟันแบบ Align Technology, Inc.

ภาษา

 • อังกฤษ
 • ไทย

ทันตแพทย์ ณัฐพงษ์ อุดมลาภธรรม DDS., MSC.,

วุฒิการศึกษา

 • ทันตแพทย์จัดฟัน มหาวิทยาลัยเซียงกัง , ไต้หวัน
 • คณะทันตแพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

การรับรองและความสำเร็จ

 • ใบรับรอง จัดฟันแบบ Align Technology, Inc.

ภาษา

 • อังกฤษ
 • ไทย
 • จีน (แมนดาริน)
bangkok braces dentists
thailand braces dentist
thai braces dental school
dentist align certificate

ทันตแพทย์ ไพฑูรย์ โรจนรัตน์ DDS.,

ทพ. ไพฑูรย์ โรจนรัตน์ DDS.,
braces dentist

วุฒิการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) ม.สงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ม.สงขลานครินทร์
 • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ม.สงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ ราชวิทยาลัยทันตแพทย์

การรับรองและความสำเร็จ

 • ทันตแพทย์ชำนาญการ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์

ภาษา

 • อังกฤษ
 • ไทย

Diplomate Thai Board of Prosthodontics , Royal college of dental surgeons of Thailand

ปรึกษาปัญหาเรื่องฟันกับหมอจัดฟันเฉพาะทาง

ค้นหาวิธีการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน หรือทันตกรรมเพื่อความงามโดยทันตแพทย์จัดฟันชั้นนำของประเทศไทยและทันตแพทย์ทางด้านทันตกรรมความงามกับเราเราได้ที่นี่ โรงพยาบาลทันตกรรม BIDH